Saturday, January 21, 2017

Phẫn nộ cụ bà 92 tuổi bị con...

Phẫn nộ cụ bà 92 tuổi bị con...: Một bà cụ 92 tuổi được phát hiện trong một căn nhà kho hôi thối, đầy phân và nước tiểu...

No comments:

Post a Comment